GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vill du medverka på Mötesplats IFO 2017?

Mötesplats IFO är till för oss som arbetar inom individ- och familjeomsorgen i GR-kommunerna. Det är också vi som står för innehållet och dagen!

Syftet med Mötesplats IFO är att:
• Lära av varandra
• Inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv inom våra
verksamheter
• Stärka yrkesrollen

Mötesplats IFO äger rum den 16 november 2017.


Dela med dig av dina erfarenheter!

Vad vill du berätta för dina kollegor? Du kan välja att presentera ditt arbete i form av ett seminarium eller workshop – det är bara fantasin som sätter gränser!

Vi erbjuder alla som medverkar med ett seminarium/workshop en utbildningsdag i presentationsteknik!

Hör gärna av dig till någon i kontaktgruppen om du vill veta mer.

Senast den 28 april 2017 vill vi ha din/er anmälan!


Vill du veta mer? Kontakta oss!

Britta Timan, Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret
Iréne Jansson, Mölndal
Lena Ernst Lagergren, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad
Juan Navas, Tjörn
Ewa Roslund, Härryda
Nicholas Singleton, GR

Om Mötesplats IFO

I år är det femtonde gången som mötesplatsen arrangeras. Dagen är ett tillfälle för anställda inom individ- och familjeomsorgen i GR-kommunerna att dela med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesrollen.

 

Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2017-02-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund