GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vem tar ansvar för vad? Hur blir det bra för de som behöver vårt stöd?

Välkommen till en länsgemensam konferens den 1 oktober på temat integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende!

Dagen vänder sig till politiker, chefer och andra nyckelpersoner som utifrån ett ledningsperspektiv arbetar med strategiska frågor i Västra Götalands
kommuner eller Västra Götalandsregionen.

Under dagen deltar bl.a. SKL och programmet
kommer att spegla ett nationellt såväl som regionalt perspektiv.


Arrangörer

Konferensen är ett samarbete mella Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Kriminalvården, Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland, NSPHiG, Göteborgsregionens kommunalförbund, Boråsregionen-Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodal, Skaraborgs kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen.


Mer information kommer!

Strecka den 1 oktober i din kalender redan nu! Program och anmälningsinfo kommer senare.


Ladda ner vår flyer:Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2018-06-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund