GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

"Vem är jag utan cannabis?"

Hur väl fungerar öppenvårdsbehandling för personer som använder cannabis? Hur upplever klienterna behandlingen? Och vilket blir utfallet? Om detta handlar denna rapport från Trestad2, storstädernas satsning mot cannabis.

trestad2 cannabis

Detta är slutrapporten från en treårig studie av den behandling som Behandlingsgruppen för drogproblem i Göteborg erbjuder personer som använder cannabis.

Insikter om hur behandling fungerar i praktiken är en viktig del i ett kunskapsbaserat arbete. I synnerhet är klienternas upplevelser av behandlingen av central betydelse, tillsammans med själva utfallet av behandlingen. Det finns få studier som undersöker klienters perspektiv på behandling och behandlarnas perspektiv på sin praktik och faktiskta resultat av behandling. Detta är bakgrunden till att Social resursförvaltning i Göteborgs Stad gav FoU i Väst/GR i uppdrag att genomföra studien, som är ett delprojekt i det nationella projektet Trestad2.

Rapporten riktar sig främst till personal som arbetar inom missbruksvården eller som ger stöd och behandling till personer som använder cannabis.

Målet med rapporten är att förstå vilka typer av klienter som söker sig till behandling, vilka förändringsprocesser de går igenom och vilket utfall behandlingen ger. Avsikten är att identifiera de förändringsmekanismer som är av betydelse för olika klienter i olika situationer. Genom att förstå hur dessa förändringsmekanismer kan fungera hos olika individer kan behandlingen justeras och anpassas för att bättre stödja en person som vill leva ett liv som inte är styrt av cannabis.

Ladda ner


Kontaktperson på GR: Russell Turner

Senast uppdaterad: 2015-05-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund