GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Västbus – hur funkar det?

En undersökning och ett förbättringsarbete om barn och unga i behov av sammansatt stöd.

vastbus samverkan barn unga

Västbus är riktlinjer om samverkan mellan kommuner och regionen i Västra Götaland kring barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik.

Men hur fungerar egentligen Västbus? Används riktlinjerna och i så fall hur? Bidrar de till att göra det bättre för barn och unga med sammansatt problematik?

Dessa frågor har stått i fokus för en undersökning och ett förbättringsarbete som genomförts av FoU i Väst/GR under 2013–14. Ett tiotal Västbusgrupper har deltagit i förbättringsarbetet och yrkesverksamma och familjer i fyra andra kommuner/stadsdelar i Västra Götaland har intervjuats. I denna rapport sammanfattas resultaten.


Undersökning av hur Västbus används

Slutsatsen är att Västbus riktlinjer idag, tio år efter dess första utformning, tolkas och används på skilda, och ibland motsägelsefulla, sätt. Det saknas också en enhetlig uppföljningsstruktur och ett systematiskt implementerings- och utvecklingsarbete i länet.

– Innan har vi inte riktigt vetat vad det blev av Västbus, hur man har tagit det till sig. Vår undersökning visar att Västbus används på så många olika sätt. Det är också så att vissa använder Västbus ofta medan andra verksamheter aldrig använder det, konstaterar Anna Melke vid FoU i Väst/GR.


Förbättringsarbete kring Västbus

Förbättringsarbetet bidrog till att lyfta oklarheter och att stärka implementeringsprocess och utvecklingsarbete.

– Det har varit roligt att jobba med Västbus under de här åren. Många har sagt att de behövde en omstart för att få syn på vad de gör och vad de behöver göra annorlunda. Det har gett en annan kraft åt deras Västbusarbete, säger Anna Melke.


Ladda ner


Beställ rapporten kostnadsfritt

Mejla till oss på fou@grkom.se så skickar vi rapporten till dig utan kostnad.Kontaktperson på GR: Anna Melke

Senast uppdaterad: 2015-02-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund