GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vårens utbildningar från GR Kurser & konferenser

Ta del av vårens kurser och utbildningar i det senaste nyhetsbrevet här.

Supported Employment, Motiverande samtal (MI) och fördjupad kunskap i demensvård är några av utbildningarna som arrangeras under våren 2015. Läs det senaste nyhetsbrevet via länken nedan.

Senast uppdaterad: 2017-06-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund