GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Varenda ungdom ska veta vad de ska göra i juni efter studenten

En rapport om en samverkansmodell i Kungälv

Rapporten är en uppföljning av en samverkansmodell som ingår i projektet "Vägar till arbete". Uppföljningen syftar till att undersöka hur samverkan fungerar i Kungälv mellan gymnasieskola och arbetsförmedling, försäkringskassa, LSS-handläggare, arbetslivscentrum (arbetsmarknadsenhet och daglig verksamhet), habilitering, särvux och Nordiska folkhögskolan.

Målgruppen för samverkan är de unga vuxna med funktionsnedsättning som lämnar gymnasieskolan och behöver stöd i att komma vidare till arbete, studier eller annan sysselsättning.

Rapporten är skriven av Camilla Blomqvist, socialchef i Stenungsund.

Ladda nerPDF

Senast uppdaterad: 2016-01-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund