GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vårdkedja för sköra äldre - till vilken nytta?

Välkommen till ett seminarium den 15 mars som handlar om att skapa en sammanhållen vårdkedja mellan sjukhus, primärvård och kommun.
Sköra äldre riskerar att drabbas av sjukdom och funktionsnedsättning som kan leda till förlorad förmåga att klara av de vardagliga aktiviteterna. För att få ökad kunskap om hur omhändertagandet av denna grupp kan förbättras inom akutsjukvård, primärvård och kommun startade 2008 i Mölndal interventionsstudien "Vårdkedja: från akutmottagning till eget boende".

I korthet innebär projektet att skapa en sammanhållen vårdkedja mellan sjukhus, primärvård och kommun för sköra äldre i riskzonen för hög vård- samt omsorgskonsumtion.

Välkommen till ett FoU-seminarium för att ta del av resultaten. Seminariet genomförs i samarbete mellan Mölndals stad, SU/Mölndal /medicin med akutenhet och geriatrik, Primärvården södra Bohuslän och Vårdalinstitutet/Göteborgs universitet.

Under seminariet belyses hur forskare och verksamhet arbetar tillsammans så att forskningsresultaten blir till nytta för den äldre personen, involverade verksamheter och för samhället i stort.

Utvärderingen av införandet av det nya arbetssättet kommer också att presenteras och seminariet avslutas med hur man planerar framåt för att skapa en bättre och säkrare vård och omsorg för gruppen sköra äldre.

» Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund