GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vård i bostaden

Centrum för vårdens arkitektur bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium den 12 september!

Preliminärt program:

09:30 REGISTRERING OCH FIKA

10:00 VÅRD I HEMMET
Det egna hemmet – rum för vård och omsorg
Inga Malmqvist, professor, Inst för Arkitektur, Chalmers
Att bedriva avancerad vård i någons hem
Helle Wijk, docent, Inst för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska
Trygghetsbostäder – aspekter på vård och omsorg
Lisbeth Lindahl, fil dr, FoU i Väst/GR

11:30 LUNCH

12:30 HEMSJUKVÅRD UR ETT ANVÄNDARPERSPEKTIV
Patienters upplevelser av att bo hemma och vara beroende av teknik/teknologi
Berit Lindahl, professor, Högskolan i Borås
Om att arbeta med vård i någon annans hem – organisation och utveckling
Annika Ljungh, områdeschef Hälso- och Sjukvård, SDF Angered

13:30 BENSTRÄCKARE

13:40 OLIKA BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE
Särskilt boende för äldre – hemaspekter & vårdaspekter
Morgan Andersson, tekn dr, Inst för Arkitektur, Chalmers
Konceptbostäder för äldre inom ordinärt boende
Petter Ahlström, CLA Sweden AB

14:40 GRUPPAKTIVITET/WORKSHOP MED FIKA
Facilitator: Helle Wijk

16:00 AVSLUTNING

  1. InbjudanPDF
  2. Anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2016-06-29 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund