GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Värdet av tillgängligt boende

Välkommen till ett seminarium den 5 december!

FoU i Väst/GR hälsar politiskt förtroendevalda, chefer och medarbetare inom socialtjänst och samhällsplanering, fastighetsägare, bostadsbolag, tillgänglighetsrådgivare och brukarorganisationer välkomna till ett seminarium om värdet av att satsa på tillgängligt boende.

I Göteborg pågick projektet Gôrbra för äldre under 2011–2012. Projektet syftade till att förbättra förutsättningarna för kvarboende genom ökad tillgänglighet, teknikstöd och gemenskap. En analys av åtgärdernas ekonomiska konsekvenser gjordes av PwC på uppdrag av FoU i Väst/GR. Vilken ekonomisk nytta kan man se av tillgänglighetsåtgärder i äldre fastighetsbestånd?

Doktoranden Marianne Granbom undersöker flyttmönster hos äldre och fokuserar bland annat på vilka faktorer som påverkar att personer över 80 år flyttar. Vart flyttar de och hur påverkar tillgänglighet med mera flytt till särskilt boende?

» Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2013-10-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund