GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vanligare med kurser i föräldraskap

Ulf Axberg intervjuas i radio med anledning av dagens konferens om föräldrastödsprogram.

Det blir allt vanligare att föräldrar erbjuds kurser eller så kallade föräldrastödsprogram, exempelvis Cope, Komet, Connect och De otroliga åren. Programmen ska ge föräldrar stöd i att utveckla relationen till och kommunikationen med sina barn.

- Den här sortens föräldrastöd har varit till stor hjälp för många, men det finns också röster som påtalar att det finns en risk att utbudet av program ökar föräldrars osäkerhet och skapar problem helt i onödan. Vem vill inte vara en bra förälder? säger Ulf Axberg som är forskare och psykolog vid FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund.

En central fråga är om och i så fall hur de olika programmen fungerar. Vad ger de för effekter? Och spelar det någon roll vilket program man använder? Dessa frågor står i centrum idag på konferensen Föräldrastödsprogram – spelar det någon roll vad man väljer?

Utgångspunkten är en stor nationell jämförelsestudie av olika föräldrastödsprogram. Under konferensen presenteras även andra modeller och former för föräldrastöd, exempelvis Alla Barn i Centrum (ABC), Funktionell Familjeterapi (FFT), Marte Meo, Samordningssamtal (MoS) och internetbaserat familjestöd.

Konferensen arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs Stad och FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund.


Radiointervju

Ulf Axberg intervjuas av P4 Göteborg. Lyssna på inslagetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt:

Senast uppdaterad: 2013-10-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund