GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välkommen till Socialchefsdagarna 2014 i Göteborg, den 1 till 3 oktober

Årets tema: Ledare i lust och nöd

Socialchefer har ett spännande och omfattande uppdrag att ansvara för det sociala arbetet. Människor med varierande hjälpbehov ska erbjudas stöd och möjlighet att få leva sina liv, samtidigt som hänsyn måste tas till ekonomiska begränsningar och ibland hindrande samhällsstrukturer.

Med temat ledare i nöd och lust vill vi sätta ljuset på lusten att leda socialt arbete, på lusten att ge människor hopp och tilltro till sin inneboende förmåga att förändra livet – det som för många av oss var och är drivkraften till att välja just den här yrkesbanan.

Du som vill förbättra framtidens sociala villkor behöver kunna leda i både det stora och det lilla formatet, och i både nöd och lust. Socialchefsdagarna har stor betydelse som arena för kompetensutveckling, dialog, omvärldsbevakning och för att träffa andra yrkesverksamma under lättsamma former, med aktiviteter från morgon till kväll.

Med det program som vi tillsammans med Göteborgs Stad erbjuder är jag övertygad om att du kommer att få alla dessa ingredienser. Du kan också se fram mot två festkvällar – eller tre, om du kommer redan till ”Kvällen före”, som i år hålls på Valand. Jag ser själv fram mot att få lyssna på alla storföreläsare. Naturligtvis lyfter vi även socialtjänstens kärnområden i flera seminariepass.

Varmt välkommen!
Kalle Gudmundsson, ordförande FSS

 

Vill du veta mer?

Senast uppdaterad: 2018-07-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund