GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välkommen till Göteborg och FoU-dagen på den 22:a nordiska kongressen om gerontologi

Det goda åldrandet är temat när forskare och praktiker från hela norden kommer till Göteborg i maj.

Den 25–28 maj 2014 möts forskare, personal, chefer och beslutsfattare i Göteborg på den 22:a nordiska kongressen om gerontologi. 

Över 900 är redan anmälda!
Mer än 900 personer är anmälda till kongressen. Men det finns fortfarande plats för fler deltagare att ta del av aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten kring det goda åldrandet.

FoU-dag på kongressen
Den 27 maj arrangeras en särskild FoU-dag med parallella seminarier och posterutställningar kring teman som vård och omsorg i hemmet, teknikstöd och innovation, förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter, anhöriga till äldre samt lärande och reflektion i äldreomsorgen.

Några axplock ur programmet på FoU-dagen:

· "Uppdrag kunskap", en satsning på seniorers kunskap för utveckling av vården Bodil Jönsson m.fl.

· Att kombinera omsorgsansvar och förvärvsarbete i medelåldern Ann-Britt Sand

· Samverkan kring sköra äldre som bor hemma Ingeborg Björkman m.fl.

· Ungdomsbesök i vård- och omsorgboenden Jenny Österman m.fl.

· Forebyggende hjemmebesøk - må det foregå hjemme? Maren Sogstad m.fl.

Obs! Du som anmäler dig till FoU-dagen har också möjlighet att ta del av kongressens övriga program den dagen.

Språk
Under FoU-dagen kommunicerar vi i huvudsak på svenska, norska eller danska. På kongressen i övrigt är det engelska som gäller.

Datum
Kongressen äger rum den 25–28 maj 2014 på Svenska Mässan i Göteborg. FoU-dagen är den 27 maj. Det går bra att delta på hela kongressen eller enbart på FoU-dagen.

Anmälan
Välj att gå på hela kongressen eller endast på FoU-dagen:

  • FoU-dagen den 27 maj: 2 000 kr exkl moms
  • Hela kongressen den 25–28 maj: 4 900 kr exkl moms

Frågor
Kongressen arrangeras av Nordisk Gerontologisk Förening i samarbete med Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och FoU i Väst/GR. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Leena Odebo vid FoU i Väst/GR. 

Senast uppdaterad: 2014-10-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund