GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välkommen till FoU-dagen på den 22:a nordiska kongressen om gerontologi

Anmäl dig redan nu! Boka tidigt-pris gäller till och med den 17 mars.

Den 25–28 maj 2014 möts forskare, personal, chefer och beslutsfattare i Göteborg på den 22:a nordiska kongressen om gerontologi. 
     

FoU-dag på kongressen
Den 27 maj arrangeras en särskild FoU-dag som vänder sig till dig som vill sprida och ta del av kunskaper om forsknings- och/eller utvecklingsprojekt som bedrivs i anslutning till praktisk/klinisk verksamhet. Programmet för FoU-dagen kommer inom kort att finnas på kongressens webbplats.

Ett par saker kan vi berätta redan nu:

  • Vi har fått in 85 abstracts till FoU-dagen från alla nordiska länder. Det gör att vi vågar utlova ett späckat och intressant program!
  • Bodil Jönsson m.fl. kommer att medverka och tala om "Uppdrag kunskap", en satsning på seniorers kunskap för utveckling av vården.

Obs! Du som anmäler dig till FoU-dagen har också möjlighet att ta del av kongressens övriga program den dagen.

Språk
Under FoU-dagen kommunicerar vi i huvudsak på svenska, norska eller danska. På kongressen i övrigt är det engelska som gäller.

Datum
Kongressen äger rum den 25–28 maj 2014. FoU-dagen är den 27 maj. Det går bra att delta på hela kongressen eller enbart på FoU-dagen.

Anmäl dig redan nu!
Fram till och med den 17 mars gäller följande boka tidigt-priser:

  • FoU-dagen den 27 maj: 1 500 kr exkl moms
  • Hela kongressen den 25–28 maj: 3 600 kr exkl moms

Frågor
Kongressen arrangeras av Nordisk Gerontologisk Förening i samarbete med Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och FoU i Väst/GR. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Leena Odebo vid FoU i Väst/GR.  

Senast uppdaterad: 2014-10-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund