GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välkommen till ett FoU-seminarium om äldres tandhälsa

FoU i Väst/GR bjuder in till en eftermiddag där bland annat resultaten från studien Skör och äldre – vad händer med tänder? presenteras.

På seminariet den 16 respektive 18 september diskuteras varför äldres mun- och tandhälsa är så viktig och hur den kan förbättras. Under eftermiddagen presenteras bakgrunden till och resultaten från studien Skör och äldre – vad händer med tänder? Studien undersökte bland annat tandhälsan hos äldre som nyss flyttat till äldreboende samt hur deras tandvårdskontakter och insatser från kommunen sett ut. Du får även ta del av hur man på äldreboendena inom Tre Stiftelser i Göteborg arbetar med att utveckla arbetssätt och uppföljning för att förbättra de äldres munvård.

Målgruppen är främst politiskt förtroendevalda, chefer, biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, MAS inom GR-kommunernas äldreomsorg samt personal inom Folktandvården.

  • Anmäl dig till seminariet härlänk till annan webbplats.
  • Läs mer om studien här.

Senast uppdaterad: 2014-05-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund