GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välkommen till en presentation av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Uppdraget slutrapporteras den 2 mars 2015 till regeringen och ordföranden i den parlamentariska utredningen Gunnar Axén kommer till Göteborg den 17 mars.

socialforsakringsutredningen

På uppdrag av regeringen ska utredningen se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet är att överväga förändringar som ger hållbara försäkringar för framtiden. De förändringar som kan bli aktuella ska även bidra till långsiktigt ökad sysselsättning och därmed långsiktigt hållbara statsfinanser.

Utgångspunkter

En viktig utgångspunkt är att försäkringarna ska vara ekonomiskt hållbara på sikt, både i goda och dåliga tider.

Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen ska ge god ekonomisk trygghet och utformas så att arbetslinjen understöds. Försäkringarna ska ha karaktären av omställningsförsäkringar, samtidigt som den som har en permanent avsaknad av arbetsförmåga ska ha en tryggad inkomst, som i dag. Försäkringarna ska bygga på principen om att det alltid ska löna sig att arbeta. Sjukförsäkringen ska vara allmän och obligatorisk. Försäkringarna ska innehålla omfattande inslag av ekonomisk omfördelning och baseras på riskdelning.

Det är centralt att försäkringarna är transparenta med tydliga tidsgränser för att alla aktörer kring individen, såsom arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, ska kunna ge ett gott stöd för återgång i arbete.


Målgrupp

Denna förmiddag vänder sig till förtroendevalda och chefer inom det sociala området respektive arbetsmarknadsområdet.


Tid & plats

Tisdagen den 17 mars 2015 kl 09.30–12.00.

Plats: Centrala Göteborg. Exakt lokal meddelas i den skriftliga bekräftelsen som skickas ut till deltagarna.


Ingen deltagaravgift – obligatorisk anmälan

För förtroendevalda och anställda i GR:s medlemskommuner är det gratis att delta. Men du måste anmäla dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2015-02-18 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund