GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välkommen till en dag om kommunens stöd för eget boende

Den 5 maj arrangerar GR en dag för dig som arbetar som socialsekreterare, boendesekreterare eller motsvarande och som möter kommuninvånare där kommunen på ett eller flera sätt är ett stöd i boendesituationen.

Socialtjänsten ställs i dag ofta inför dubbla roller. Man ska utreda,  bedöma och bevilja bistånd i form av boende enligt socialtjänstlagen och dessutom i flera fall agera hyresvärd och hantera störningar, vanvård av lägenhet, uppsägningar och hyresskulder. Hur gör man det på bästa sätt och med rätt verktyg?

Denna heldag syftar till att bringa klarhet i delar av detta komplicerade uppdrag genom att belysa hur man som socialtjänst kan/bör/ska agera när det kommer till det rent praktiska kring hyreslagstiftningen, hur kronofogden och hyresnämnden ser på sitt uppdrag och hantering av personer samt fördjupad kunskap om hur man lyckats i Enskede-Årsta-Vantör med budget och skuldrådgivning vid hyresrådgivning och träningsboende.

  • Anmäl dig senast den 15 april härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2014-03-26 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund