GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välkommen till en dag om föräldrastöd

Konferensen äger rum i Uddevalla den 5 december 2013.

Denna dag syftar till att inspirera och öka kunskaperna om föräldrastöd till tonårsföräldrar, föräldrar som är nya i Sverige och föräldrar till barn med funktionshinder.

Under konferensen kommer det även att presenteras hälsoekonomiska beräkningar av föräldrastöd.

Regeringens nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla – lanserades 2009. Strategins slutmål är att föräldrastöd ska erbjudas alla föräldrar under barnets hela uppväxt.

Statens folkhälsoinstitut genomför konferensen i samverkan mellan länets olika aktörer. Den vänder sig till medarbetare, chefer och politiker från kommunerna, Västra Götalandsregionen och idéburna organisationer som är involverade i arbetet med föräldrastöd.

Varmt välkomna!

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast uppdaterad: 2013-10-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund