GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välkommen till den 6:e internationella anhörigkonferensen

Den här gången äger konferensen rum i Göteborg den 3–6 september. Arrangörer är Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Anhörigas Riksförbund och Carers UK.

Socialpolitik, forskning och praktik domineras alltmer av hur vi hanterar vård, omsorg och stöd inför de pågående och kommande demografiska förändringarna. Som ett svar på det arrangeras den 6:e internationella anhörigkonferensen i Göteborg i september 2015.

Konferensen kommer att utmana det internationella samfundet att granska den ständigt aktuella frågan – Angår anhörigomsorg alla?


Konferensen fokuserar på fyra teman:

  • Hälsa, omsorg och välbefinnande
  • Att kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg
  • Kostnader för vård och omsorg
  • Teknik, vård och anhörigomsorg


Talare i världsklass med föredrag och seminarier från hela världen

Den framstående professorn Steven Zarit (världsberömd forskare inom anhörigområdet från PennSTate University, USA) kommer att ge en presentation med fokus på de senaste rönen inom forskningen på anhörigområdet och visa på nya möjligheter att främja den evidensbaserade forskningen.

Professor Josep Roca och Dr Albert Alonso, Barcelona Spanien, kommer att berätta om sitt banbrytande arbete med att genomföra helt integrerad vård och omsorg med ny teknik med fokus på personer med långvariga sjukdomar och stöd till deras anhöriga.

Professor Inger Ekman, Sahlgrenska, Göteborgs Universitetet kommer att tala om ett forskningscentrum inom personcentrerad vård med betoning på anhörigas roll inom personcentrerad vård.

Professor Mike Nolan, University of Sheffield, kommer att tala om hur vård- och omsorgspersonal tillsammans med beslutsfattare på ett bra sätt kan arbeta i partnerskap med anhöriga.

Professor Lars Sandman, Högskolan i Borås, etiker, kommer att tala om aktuella trender inom egenvård och den viktiga roll som anhöriga har när det gäller att hjälpa, stödja och vårda äldre, sjuka och/eller funktionsnedsatta närstående kopplat till en etisk analys och diskussion om att prioritera gemensamt beslutsfattande när det gäller vård- och omsorgsbehov.

Professor Susanne Iwarsson, Lunds universitet, föreståndare för CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) och SWEAH (Nationella forskningsskolan om åldrande och hälsa) kommer att tala om boendemiljön och att förbättra livskvaliteten för anhöriga med hjälp av ny teknik.

 

Senast uppdaterad: 2015-06-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund