GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välbesökt seminarium om trygghetsboende – ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare

Den 7 maj arrangerade FoU i Väst ett välbesökt seminarium om trygghetsbostäder med föredrag från Helsingborg, Alingsås, Lysekil, Göteborg, Chalmers Arkitektur och FoU i Väst.

trygghetsbostader trygghetsboende Lisbeth Lindahl

Lisbeth Lindahl

Fil dr Lisbeth Lindahl, FoU i Väst inledde med att utifrån intervjuer med hyresgäster i Alingsås, Göteborg och Trollhättan berätta om vad som skapar trygghet och varför man flyttar till en trygghetsbostad. Resultatet från studien visar att de allra flesta kände sig trygga och att tryggheten i boendet handlade om möjligheten att klara sig själv, att bo i ett tryggt socialt sammanhang, att kunna bo kvar och skydd och säkerhet.


Micael Melin, LysekilsBostäder
berättade om deras första trygghetsboende som efter överklagningar bara tog 9 månader att bygga när de väl satte spaden i jorden. Av bilderna att döma blev resultatet bra med en lockande vinterträdgård högst upp i huset där hyresgästerna kan sitta och drömma sig bort och blicka ut över havet.


Ing-Marie Odegren, Alingsåshem och Kerstin Frisk, Alingsås kommun
samarbetar för att skapa bra boendemiljöer för äldre både i trygghetsboenden och i andra bostäder. Idag finns här 90 trygghetslägenheter i kommunen, varav 70 med kommunal anvisningsrätt. Kommunen bidrar med personal i träffpunkterna och ger garantier för några månaders tomhyra i trygghetsbostäderna om det skulle uppstå. Med insiktsövningar får personalen på Alingsåshem en känsla för vad tillgänglighet handlar om i praktiken. Men något som saknas som Ing-Marie efterlyser, är platser för samtal om existentiella frågor.


Birgitta Branegård, Fastighetskontoret i Göteborgs Stad
berättade om det strategiska arbetet kring äldres boende och hur framväxten av trygghetsbostäder kan stimuleras på olika sätt från kommunens sida. Idag finns det 261 trygghetslägenheter i sju boenden i kommunen och åtta planerade för nybyggnation via markanvisning.


I Helsingborg har de haft trygghetsbostäder i snart tio år. Eva Adolfsson berättade om riktlinjerna för dessa som har förändrats över tid och om samarbetet med fastighetsägarna. Hon betonade att detta samarbete inte är någon ”quick fix” utan kräver en långsiktighet. Även här finns en subvention för att täcka lokal och personal liksom i Göteborg. Dessutom har de arbetat med kompetensutveckling för personalen som arbetar i trygghetsboendena.


Sist men inte minst höll Inga Malmqvist från Chalmers Arkitektur ett inspirerande föredrag om hur trygghetsbostäder kan komma att se ut i framtiden. Hon berättade om möjligheten att bygga om villor till trygghetsbostäder, om flergenerationsboenden och påminde oss om att dessa hem ofta också blir vårdmiljöer. Hur kan man bygga flexibelt och både skapa rum för gemenskap och avskildhet på liten yta?


Debattartikel i Göteborgs-Posten

Seminariet och ett par av föreläsningarna omnämns i denna debattartikel i GP:

  • Trygghetsboenden ett alternativ till fler äldreboenden

 


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2016-04-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund