GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Våga fråga! Barn som anhöriga 2016.

Den 27 oktober har du möjlighet att ta del av forskning om barn som unga omsorgsgivare av Saul Becker, samverkan mellan olika kommuner, hälso- och sjukvården och andra organisationer. Och Åsa Lindeborg berättar om sin uppväxt.

Välkommen till en uppföljande konferens av den mycket uppskattade konferensen Barn som anhöriga – Våga fråga! februari 2015.

Konferensen sker i samverkan mellan hälso- och sjukvården, kommunalförbunden och länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen. 

Senast uppdaterad: 2017-04-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund