GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vad vill du berätta om på Mötesplats IFO 2014?

Senast den 18 april vill vi ha er anmälan!

Just nu pågår planeringsarbetet för Mötesplats IFO som arrangeras den 15 oktober. Vi söker efter verksamheter inom individ- och familjeomsorgen som generöst vill dela med sig av erfarenheter till kollegor i andra verksamheter och kommuner.

Anmälan: Senast den 18 april 2014 vill vi ha din/er anmälan till 
Nicholas Singleton.

Senast uppdaterad: 2014-02-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund