GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vad händer med startade dialogprocesser när ett projekt gör halt?

Och vilket värde har det att forskare följer processer i samhällsbyggandet? Se film och presentationer från ett seminarium vid CMB, Centrum för Management i Byggsektorn på Chalmers.

När det skulle byggas trygghetsbostäder i Lundbypark bjöds invånare, tjänstemän, byggherrar, arkitekter och seniorer in till dialog tidigt i byggprocessen. Men vad hände sen?

Detta diskuterades under ett seminarium den 15 maj vid CMB, Centrum för Management i Byggsektorn på Chalmers.

Medverkade gjorde Lisbeth Lindahl, FoU i Väst/GR och bitr. professor Inga Malmqvist, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad vid Chalmers. De har bedrivit följeforskning av projektet i Lundbypark, som är ett tvärdisciplinärt samarbete mellan White arkitekter, Chalmers och FoU i Väst/GR.

– Med tanke på dialogprocessen är det naturligtvis inte idealiskt att tidsplanen ändras så många gånger under resans gång, kommenterade Lisbeth Lindahl. Emellertid upplever både vi och White att det varit värdefullt att genomföra dialoger i olika former. Det som krävs är att mötena har en tydlig struktur, med en klar målsättning och tid avsatt för noggrann dokumentation. Då kan resultaten från dialogmötena användas senare i processen och även av nya intressenter som kommer in i projektet.

Vilket värde har det att forskare följer processer i samhällsbyggnad?

Läs rapporten från följeforskningen!

CMB

Bygglunchen/seminariet arrangeras av CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) på Chalmers.

Senast uppdaterad: 2018-05-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund