GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vad blir effekten av de projekt som genomförs på GR?

Ta del av en uppföljning av projekt som genomförts på avdelningen GR Välfärd.

Vad blir effekten av de projekt som genomförs av GR Välfärd? Frågan har varit utgångspunkten för rapporten Vad hände sen? En studie om effekter av tre GR-projekt som undersökt hur GR Välfärd kan följa upp avslutade projekt och utveckla stödet till medlemskommunerna.

För att besvara detta har tre projekt följts upp:

  • en satsning på studiecirklar som kompetensutvecklingsform inom ett ESF-projekt
  • en FoU-cirkel om uppföljning inom äldreomsorgen
  • en utvärdering av två äldreboenden på Tjörn

Överlag har en positiv bild framträtt av GR Välfärds arbete i de olika projekten och vi har kunnat se att de fått genomslag och bidragit till effekter i olika utsträckning.

Ladda ner:


Senast uppdaterad: 2014-06-09 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund