GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utveckling och innovation för bättre boendemiljö, tillgänglighet och ny teknik

Elva GR-kommuner och en rad andra aktörer planerar tillsammans för ett utvecklings- och innovationscenter vid Johanneberg Science Park i Göteborg.

Centrat ska utgöra ett nav där medborgare, pensionärs- och brukarorganisationer, företag, idégivare från kommunal vård och omsorg och forskare tillsammans utvecklar produkter, processer och tjänster som underlättar för äldre och personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt och tryggt liv. Detta förebygger i sin tur behovet av vård och omsorg.

Göteborgs Stad driver sedan 2007 visnings- och inspirationsmiljön Vision Bo Äldre som vänder sig till personal från äldreomsorg och fastighetsföretag, forskare och studenter. Det nya centrat ska bygga på goda erfarenheter från Vision Bo Äldre men ska också ta till sig nya och kreativa idéer gällande innehåll, målgrupper, arbetssätt, samarbetspartners m.m.

GR genomför förstudie

Som ett första steg genomför GR under hösten 2015 och våren 2016 en förstudie. Detta sker i samarbete med elva av GR:s medlemskommuner, Senior Göteborg, Västra Götalandsregionen, Johanneberg Science Park, forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet och Styrkeområde samhällsbyggnad samt CVA vid Chalmers tekniska högskola, pensionärsorganisationerna PRO och SPF och fastighetskoncernen Framtiden.

Förstudien finansieras av Västra Götalandsregionen samt GR-kommunerna Alingsås, Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.


Kontaktpersoner på GR: Sara Nordenhielm och Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2015-05-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund