GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utvecklingen av AllAgeHub fortsätter

Verksamheten ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster och om medel beviljas startar innovations- och utvecklingscentret i januari 2017. 

Tolv GR-kommuner satsar drygt nio miljoner kronor på att medfinansiera projektansökningar som syftar till att bygga upp innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub. En första ansökan skickades till Vinnova den 11 september och arbetet med en ansökan till Västra Götalandsregionen är i full gång.

Om medel beviljas kommer AllAgeHub starta i januari 2017.

Göteborg Stads visningsmiljö för funktionell design, tillgänglighet i boendet och välfärdstekniktjänster – Vision Bo Äldre – kommer då övergå och utvecklas till AllAgeHubs inspirationsmiljö. Förutom inspirationsmiljön kommer AllAgeHub också innehålla en idésluss, en innovationsmiljö, en lärmiljö samt utgöra en tvärvetenskaplig forskningsarena. Verksamheten ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster som underlättar för personer oavsett ålder och funktionsvariation att leva självständiga och trygga liv.

Utöver kommunerna deltar ytterligare 11 aktörer från offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället i AllAgeHub-samarbetet.

Läs mer om AllAgeHub.


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2016-09-21 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund