GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utmaningar i åldrande och hälsa – från åldrande cell till äldre i samhället

Välkommen till ett seminarium den 28 maj som arrangeras av AgeCap, ett forskningscentrum vid Göteborgs universitet.

AgeCap är ett forskningscentrum vid Göteborgs universitet som bedriver tvärvetenskapliga studier för att stödja människors kapabilitet – möjlighet att utföra handlingar för att nå mål av värde. Läs mer på AgeCaps webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I den forskning som AgeCap bedriver vill man ha dialog med äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt med personer som själva har erfarenhet av att åldras. Vad är viktigt för att du ska kunna leva ett gott och värdefullt liv? Vilka utmaningar och möjligheter ser du?

Under seminariet får du ta del av en paneldiskussion med personer från äldreomsorg och hälso-och sjukvård om åldrande och hälsa. Efter en kaffepaus inbjuds du som åhörare att diskutera tillsammans med paneldeltagarna och forskare från AgeCap för att hjälpa till att identifiera kunskapsområden som behöver utvecklas!

Program

Moderator: Sten Landahl, professor i geriatrik och medlem i forskargruppen FRESH

Del 1

Kort presentation av AgeCap: Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare AgeCap

Paneldiskussion
Annika Strandberg
, enhetschef med områdesansvar för förebyggande och hälsofrämjande verksamhet i Göteborgs stad.
Anders Hansson
, specialistläkare inom allmänmedicin och forskningsledare på akademisk vårdcentral i Kumla med inriktning mot prevention för äldre.
Ann-Christine Baar
, seniorkonsult och styrelseledamot i SPF Seniorerna, Bohusdistriktet.
Maria Taranger
, överläkare på Medicin/Geriatrik/Akutenheten, Östra Sjukhuset.


Del 2

Slutdiskussion
I andra halvan av seminariet kommer forskargruppsledare inom AgeCap (prof. Björn Halleröd, prof. Kaj Blennow, prof. Synneve Dahlin-Ivanoff och prof. Boo Johansson) att ansluta till diskussionen. Frågor och kommentarer från åhörarna kommer att samlas in under kaffepausen och dessa kommer ligga till grund för den fortsatta diskussionen. Aktivt deltagande vid slutdiskussionen uppmuntras!

Senast uppdaterad: 2015-05-21 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund