GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utbildning om Hitta rätt – ett material för ensamkommande ungdomar

Visste du att det finns ett material för dig som är boendepersonal eller socialsekreterare och jobbar med ensamkommande ungdomar? Det heter Hitta rätt, och den 8-9 juni kan du lära dig mer om Hitta rätt på en tvådagars workshop.

Hitta rätt är ett pedagogiskt material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhälls­orientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet.

Den 8-9 juni kan du lära dig vad Hitta rätt är, vilka utgångpunkter man har i arbetet med ungdomarna, inblick i hur verksamheter arbetar med Hitta rätt samt inspiration i hur du kan arbeta vidare på hemmaplan.

Här kan du ta del av dokumentation från en liknande workshop som hölls i januari i 2016.

  1. Dokumentation från workshop tidigare i åröppnas i nytt fönster

Hitta rätt-materialet består av en pärm, en handledning och inom kort även en webbutbildning. Hitta rätt togs fram i boenden för ensamkommande ungdomar i Göteborgs Stad när personalen såg ett behov av att kvalitetssäkra arbetet med ungdomarna för att skapa förutsättningar för en lyckad integration.

Hitta rätt-materialet finns kostnadsfritt på Länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända – www.informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2018-07-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund