GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utbildning God man för ensamkommande barn

Göteborgsregionens kommunalförbund anordnar utbildning för dig som vill ta uppdrag som god man för ensamkommande barn i någon av medlemskommunerna.

Utbildningen omfattar sex tillfällen under perioden januari-februari 2016. Observera att GR inte tillsätter gode män, utan det gör respektive kommuns överförmyndarverksamhet, vi uppmanar därför dig att innan anmälan till utbildningen kontakta din överförmyndarverksamhet för en avstämning om kommande uppdrag.

 

Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2018-07-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund