GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utbildning: Från strategi till EU-ansökan

Västsverige ligger i framkant vad gäller EU-finansierat utvecklingsarbete. För sjätte året i rad erbjuder vi en utbildningssatsning inom EU-programmen för kompetensutveckling.

Vi har gått in i EU:s nya programperiod 2014–2020. De nya EU-programmen kommer att efterfråga mer strategiska projekt, vilket också kommer att ge avtryck i denna utbildning. Utbildningen riktar sig till projektägare och tjänstemän. Du kan vara strateg, projektledare, personalansvarig, arbeta med utvecklingsfrågor eller EU-frågor.

Senast uppdaterad: 2014-02-21 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund