GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Uppväxtperspektiv och miljöterapi i fokus på Heggeli barnhem

Nyligen träffades flera chefsnätverk på GR och inom Göteborgs Stad för att ta del av hur Heggeli barnehjem i Oslo arbetar. Nu finns en sammanfattning av innehållet på träffen, för dig som vill veta mer om Heggeli barnehjem.

Lena Lind och Elisabeth Haugseth från Heggeli barnehjem berättade om verksamheten. Bymisjonen är en ideell verksamhet (ungefär som Stadsmissionen) för sociala insatser. Heggeli barnehjem arbetar utifrån ett uppväxtperspektiv, vilket betyder att de följer vissa barn över många år. De har även familjehemsinsatser som är unika.

Läs sammanfattningen om Heggeli härPDF

Presentationen från träffenPDF


Kontaktperson på GR: Elisabeth Beijer

Senast uppdaterad: 2018-04-23 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund