GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Uppföljning av insatser för vuxna personer med missbruk

En rapport om det nationella uppdraget att implementera metoden UIV.

SKL har träffat en överenskommelse med FoU i Väst/GR om ett uppdrag för att implementera en metod nationellt för uppföljning av insatser inom missbruks- och beroendevården: Uppföljning av insatser för vuxna personer med missbruk (UIV).

Det väsentliga med UIV är att metoden mäter brukarnas upplevda kvalitet, i syfte att värdera om det arbete som bedrivs är till nytta för brukarna.

Framtagandet av UIV har medfört att metoden har utvecklats för uppföljning även inom andra sociala områden och för andra målgrupper.

Senast uppdaterad: 2014-02-17 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund