GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Uppföljning av insatser för vuxna med missbruk (UIV)

Under tre år har Kunskap Till Praktik haft ett avtal med FoU i Väst/GR om ett nationellt uppdrag gällande uppföljning av insatser för vuxna med missbruk, UIV.

Enligt överenskommelsen ska max fem län stödjas för att implementera systematisk uppföljning med hjälp av UIV, uppföljning av insatser för vuxna med missbruk.

UIV är en metod som går ut på att brukare, som fått hjälp i form av biståndsbedömande insatser i minst en vecka, får utvärdera insatserna genom en dialogintervju. Svaren samlas i en nationell databas som är tillgänglig för alla kommuner som använder UIV. Svaren ska bidra till att bland annat förbättra framtida insatser för vuxna med missbruk.

Utvecklingsarbetet av UIV startade i Göteborgs Stad 2009 och har sedan dess förvaltats av FoU i Väst/GR. För närvarande används UIV av 22 kommuner och av tio stadsdelar i Göteborg.

  • Läs mer om UIV på SKL:s webbplats

Senast uppdaterad: 2016-01-18 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund