GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ung i vår tid

Ladda ner dokumentationen från vår heldag den 27 november på temat forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd.

ung i var tid ungdomar forskning utveckling foraldrastod

Under konferensen fick deltagarna bland annat höra Thomas Fürth, Kairos Future beskriva dagens unga som Generation Ordning.

Iki Gonzalez Magnusson, Utopia, påminde om att tillgänglighet inte alltid handlar om en trappa eller en ramp utan om bemötande och attityder.

Kristina Holmqvist Gattario, Göteborgs universitet, föreläste om att vi lever i en utseendekultur med könsstereotypa ideal och hur den påverkar ungdomar. Men också att det kanske går att förändra ungdomars kroppsuppfattning.

Maria Wängqvist, Göteborgs universitet, beskrev den identitetsutveckling som sker under tonårstiden och hur nätet erbjuder helt nya möjligheter till identitetsskapande.

Sara Uhnoo, Göteborgs universitet, har skrivit en avhandling om ungdomars tankar om våldets regler och våldsutveckling. Bland annat pratade hon om olika regler i olika situationer av våld – exempelvis i samband med ungdomsbråk, skojbråk, syskonbråk och när situationen handlar om killar mot tjejer.

"Gammalt vin i ny flaska" sa Sophia Berne, Göteborgs universitet, när hon beskrev nätmobbing. Skillnaden är bara den att det inte finns någon fristad – nätmobbing pågår dygnet runt.

Elin Alfredsson och Anders Broberg, Göteborgs universitet, har studerat ledarledda grupper för föräldrar till tonåringar. De kunde berätta om positiva resultat men också att kommunerna måste bli mycket bättre på att informera om att det här stödet finns.

Magnus Lundborg och Matilda Lindhé gjorde också bejublade framträdanden och sjöng och spelade för konferensdeltagarna.

Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs universitet, KulturUngdom och FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund.

Ladda ner


Kontaktperson på GR: Lotta Wall och Ulf Axberg

Senast uppdaterad: 2015-01-07 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund