GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Två nya studier om cannabis: en sammanfattning i ord & bild

Mattias Gullberg har genomfört en studie om tjejer och cannabis och Russell Turner har studerat behandlares och klienters perspektiv på cannabisbehandling. Studierna presenterades vid ett seminarium den 29 maj och nu finns det en dokumentation av den dagen.

De båda studierna har gjorts inom ramen för den nationella satsningen Trestad2, storstädernas gemensamma satsning mot cannabis. 

Russell Turner och Torbjörn Forkby har under tre år genomfört en studie i samarbete med Behandlingsgruppen för drogproblem i Göteborg. Syftet var att svara på följande frågeställningar: Hur väl fungerar öppenvårdsbehandling för personer som använder cannabis? Hur upplever klienterna behandlingen? Och vilket blir utfallet?

Mattias Gullbergs studie handlar om unga tjejer som har rökt mycket cannabis och som deltagit i behandlande insatser organiserade av det offentliga samhället. Tjejerna som medverkar har stor erfarenhet av alla aspekter kring cannabisrökning. Studien handlar om hur deras liv utvecklades under den period som de rökte cannabis och hur tillvaron kom att utveckla sig när de slutat röka cannabis.

För den som vill läsa mer finns rapporterna "Vem är jag utan cannabis"PDF av Russell Turner och Torbjörn Forkby samt Tjejer och cannabislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Mattias Gullberg.


Vill du veta mer?


Spridningsseminariet från Trestad2 den 29 maj 2015 som arrangerades av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs Stad och FoU i Väst/GR.

Senast uppdaterad: 2018-06-04 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund