GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Tryggt i trygghetsboenden? En rapport med exempel från Alingsås, Göteborg och Trollhättan.

Du som är intresserad av frågan om trygghetsboenden får inte heller missa vårt seminarium den 7 maj!

trygghetsboenden_trygghetsbostader

Trygghetsboenden eller trygghetsbostäder är en relativt ny form av bostäder som lanserades år 2008 av den statliga Äldreboendedelegationen. Sedan dess har antalet trygghetsbostäder i landet ökat. Det som kännetecknar de flesta trygghetsbostäder är att det är tillgängliga bostäder med möjlighet till en gemenskap och personal under vissa av veckans dagar.

Men hur tryggt är det i trygghetsboendena? Syftet med den här studien var främst att fånga hyresgästernas upplevelser av sitt boende och beskriva vad de uppfattade som attraktivt och tryggt samt hur tillgängligheten i boendet bidrog till detta.

Resultatet visar att hyresgästerna generellt sett kände sig trygga i sin boendemiljö. Den känsla av trygghet som de gav uttryck för beskrivs i rapporten under fyra olika rubriker:

  • Möjlighet att klara sig själv (där tillgänglighet i boendet lyfts fram som en viktig förutsättning)
  • Ett tryggt socialt sammanhang
  • Att kunna bo kvar (även om hälsan och/eller den ekonomiska situationen förändras)
  • Skydd och säkerhet

Det som hyresgästerna upplevde som attraktivt med trygghetsbostäderna var tillgängligheten, att det finns möjlighet att lära känna andra äldre och att det är bekvämt att bo i hyresrätt. Det centrala läget upplevdes också som värdefullt. De som hade flyttat till en trygghetsbostad gjorde framför allt det på grund av försämrad hälsa i kombination med funktionsnedsättning. Några flyttade på grund av ensamhet eller för att slippa renovera och sköta sitt hus.


Ladda ner


Seminarium: Trygghetsboende – ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare

Bra boende är en hälsofrämjande miljö! Men det saknas bra bostäder för äldre som inte kan bo kvar i sin bostad på grund av otillgänglighet eller ensamhet.

Trygghetslägenheter är något som fastighetsägare och kommuner kan skapa tillsammans för att erbjuda ett gott boende på äldre dar. Kom och lyssna på kunskaper och erfarenheter från olika trygghetsboenden i landet!

Seminariet vänder sig till politiker, chefer och utvecklare vid kommunala och privata bostadsföretag, socialtjänst, äldreomsorg, samhällsbyggnad samt övriga som arbetar med trygghetsbostäder.


Debattartikel i Göteborgs-Posten

Seminariet och rapporten omnämns i denna debattartikel i GP:


Senast uppdaterad: 2015-05-25 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund