GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Trygghetsboende i allmännyttan

Alingsåshem och Karlstads Bostads AB berättar om sina erfarenheter vid ett seminarium den 5 november.

FoU i Väst/GR hälsar politiskt förtroendevalda, chefer och medarbetare i GR-kommunerna samt bostadsföretag välkomna till ett seminarium om att arbeta med trygghetsboenden i allmännyttan.

Under seminariet får vi ta del av erfarenheter och kunskap om att arbeta med trygghetsbostäder. Ing-Marie Odegren från Alingsåshem berättar om de former av trygghetsboenden som finns i Alingsås, bolagets strategier och hur samarbetet med kommunen ser ut.

I Karlstad har de sedan tio år arbetat med trygghetsboenden. Barbro Nilsson från Karlstads Bostads AB berättar om deras erfarenheter av att arbeta med trygghetsboende.

Föreläsningar:

Trygghetsboende och andra boenden för äldre - strategier för framtiden
Ing-Marie Odegren, VD Alingsåshem

Tio års erfarenheter från trygghetsboende i Karlstad
Barbro Nilsson, flödesägare trygghetsboende och plusboende vid Karlstads Bostads AB

» Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2013-10-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund