GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Tryggare organisering, tryggare barn?

I maj arrangerade GR en workshop kring Mölndals stads arbete med att hitta ett hållbarare sätt att jobba inom barn- och ungdomsvården. Nu finns dokumentationen från dagen att läsa.

Barn- och ungdomsvården har i Mölndal, liksom i övriga GR-kommuner och resten av Sverige, stått inför många utmaningar de senaste åren. Långa utredningstider, hög och ökande sjukfrånvaro och hög personalomsättning.

En ny organisationsstruktur och ett nytt arbetssätt med hjälp av metoden Signs of safety – tillsammans är nyckelordet i arbetet med att hitta ett hållbarare sätt att jobba inom barn- och ungdomsvården i Mölndals stad.

Workshopen var en aktivitet inom handlingsplanen för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna.


Kontaktpersoner på GR: Anne Forssell Elisabeth Beijer

Senast uppdaterad: 2015-06-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund