GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Tre idéutvecklingsprojekt har nu startat upp i AllAgeHubs innovationsprocess

Under maj och juni månad har tre idéworkshoppar hållts i AllAgeHubs innovationsprocess, och lika många idéutvecklingsprojekt drar nu igång som frukten av idégenereringen.

Samtliga tre projekt är i startgroparna och det ska nu matchas aktörer. Initiativtagare i projekten är kommuner så nu söker AllAgeHub aktörer från näringsliv, akademi och civilsamhälle. Läs mer om respektive projekt via länkarna nedan.


Vill du eller ditt företag/din organisation medverka eller bidra i idéutvecklingsprojekten?
Anmäl intresse på allagehub.selänk till annan webbplats

 

Senast uppdaterad: 2018-06-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund