GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Teamverktyg vid rehabilitering av äldre

En utvärdering av införandet av Traffic Light system på en korttidsenhet

Traffic Light System (TLS) är ett multiprofessionellt bedömningsinstrument som tydliggör patientens aktivitetsförmåga, eventuella hjälpbehov, mål för rehabiliteringen och eventuella restriktioner.

TLS har tagits fram inom geriatriken på Sahlgrenska universitetssjukhuset av bland annat sjukgymnasten Gillian Asplin.

I denna rapport redovisas en studie över införandet av TLS på korttidsenheten Kompassen inom äldreomsorgen i Lerums kommun och resultaten visar att instrumentet är användbart i kommunal äldreomsorg. Bland annat ledde införandet till bättre struktur på möten kring patienterna och gjort det lättare att komma fram till en gemensam bild av patienternas behov.

» Ladda nerPDF

Senast uppdaterad: 2013-12-17 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund