GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ta examen i evidensbasering!

Nu är det ansökningsdags för dig som vill arbeta med förändringsarbete inom olika samhälleliga institutioner eller bidra till kritisk reflektion vad gäller styrning och kunskapsanvändning.  

Med en examen eller en fristående kurs i evidensbasering blir du en nyckelspelare i beslutsprocesser i tvärprofessionella
organisationer.

Du får möjlighet att på allvar förstå och granska kunskapens roll i samhällsutvecklingen.

Kurserna ger dig verktyg att:

  • söka upp och sammanställa bästa tillgängliga kunskap
  • genomföra förändringar utifrån ny kunskap
  • samordna olika yrkesgruppers kunskaper och synsätt
  • hantera kunskapsbrist
  • reflektera över styrkor och svagheter i olika metoder
  • förstå etiska konsekvenser för enskilda och samhället
  • kritiskt analysera organisering och kunskapsstyrning

Vill du veta mer?

Senast uppdaterad: 2017-03-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund