GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ta examen i evidensbasering!

Den 15 april är sista ansökningsdatum för dig som vill gå masterprogrammet i evidensbasering vid Göteborgs universitet.

Med en examen i evidensbasering blir du en nyckelspelare i beslutsprocesser i tvärprofessionella organisationer.

Detta är ett nyskapande och unikt masterprogram för dig som vill arbeta med förändringsarbete inom viktiga samhälleliga institutioner och ökad kunskapsanvändning i välfärdens verksamheter.


Efter programet kommer du att kunna:

  • Genomföra förändringar utifrån ny kunskap
  • Samordna olika yrkesgruppers kunskaper och synsätt
  • Hantera kunskapsbrist
  • Evidensbasera en verksamhet
  • Söka upp och sammanställa bästa tillgängliga kunskap
  • Reflektera över styrkor och svagheter i olika metoder
  • Förstå etiska konsekvenser för enskilda och samhället


Programmet har skapats i samråd med landsting, kommun och statliga myndigheter på evidensområdet, vilka i ökande utsträckning efterfrågar kompetens om evidensbasering.


Nyfiken?

Här kan du läsa mer om Master i evidensbaseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2016-01-18 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund