GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ta del av höstens utbildningar på GR

GR erbjuder utbildningar, kurser och konferenser inom många områden. Ett urval av höstens utbud kan du läsa om i vårt senaste nyhetsbrev.

Senast uppdaterad: 2014-09-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund