GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ta del av dokumentationen från Mötesplats Funktionhinder 2014

Den 2–3 april arrangerade GR Mötesplats Funktionshinder på Eriksbergshallen i Göteborg. Under dagarna fångades några av föreläsningarna och seminarierna i en dokumentation, som du kan ladda ner här.

Mötesplats Funktionshinder är ett återkommande och uppskattat arrangemang där GR-kommunernas egna verksamheter inom område funktionshinder träffas för att utbyta erfarenheter, tankar och idéer. Några av mötesplatsens arrangemang fångades upp och du kan ta del av dokumentationen via länken nedan.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund