GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

SVT sänder Integrationscentrums seminarium om Eritrea

Robel och Fozia är två av tusentals unga personer som flytt till Sverige från Eritrea. Nyligen berättade de om sina upplevelser för fler än 200 tjänstemän som arbetar med att ta emot nyanlända i Göteborgs Stad. Seminariet spelades in av SVT Forum och du kan se det på SVT Play.

– För att kunna erbjuda ett bra mottagande behöver vi veta mer om Eritrea, om Eritrea i våra nyanländas hjärtan, men också om orsaker till flykten och den långa farliga vägen till Europa, förklarar Tomas Magnusson, moderator från Integrationscentrum Göteborg.

Seminariet om Eritrea var det elfte i den populära serien Göteborg i världen – världen i Göteborg, som nu SVT Forum sänder för tredje gången.

Seminarieserien Göteborg i världen – världen i Göteborg arrangeras av Integrationscentrum Göteborg i samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund.

Zehaie Keleta, till vänster, är lärare i samhällsorientering för Robel Kelete, till höger. Bild: Lotta Duse

Kontaktperson på GR: Gustav Höjer

Senast uppdaterad: 2016-11-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund