GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

SVT Nyheter Väst: "Lyckat snabbspår för nyanlända ingenjörer"

Ett TV-inslag om GR:s projekt "Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer".

Tanken med projektet är enkel. Det är brist på VA-ingenjörer i Göteborgsregionen. Samtidigt kommer det många utbildade ingenjörer till Sverige, men det tar lång tid för dem att komma in på arbetsmarknaden.

I projektet matchas kommunernas rekryteringsbehov med den kompetens som finns hos nyanlända.

Projektet har varit lyckosamt: samtliga deltagare har gått vidare med antingen fortsatt praktik eller projektanställningar i någon form.

Se TV-inslaget från SVT Nyheter här:

  1. Lyckat snabbspår för nyanlända ingenjörerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2016-10-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund