GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Surfplattan öppnar en helt ny värld!

En rapport om att använda teknik och tjänster för att göra vardagen enklare och tryggare för äldre.

Surfplattan oppnar en helt ny varld eSenior

Det här är en redovisning av resultat från följeforskning av den svenska delen av ett EU-projekt – projekt eSenior som bedrevs i stadsdelarna Majorna-Linné och Östra Göteborg.

Syftet med projektet var att bidra till ökad trygghet, delaktighet och självständighet samt minskad ensamhet och innebar att seniorer fick lära sig använda surfplatta, testa smarthemsteknik, ta del av en inspirationsmiljö med smarta ting, testa en robot med mera.

De delar av projektet som handlade om surfplatta, smarthemsteknik och inspirationsmiljö har utvärderats.

Resultaten visar bland annat:

  • att tio till elva månader efter introduktion använde sju av tio seniorer surfplattan varje dag och detta bidrog till ökad delaktighet i samhällslivet.
  • att den visningsmiljö som byggdes upp i anslutning till en träffpunkt blev välbesökt och de ”smarta prylar” som framförallt uppskattades var de som kan användas i kök.
  • att erfarenhetern av att testa smarthemsteknik varierade. Attityden till tekniken var positiv men flertalet upplevde inte att de var i behov av den riktigt ännu.
  • att projektet bidrog till att undersköterskorna utvecklades i sin yrkesroll genom rollen som pedagoger.

I rapporten kan du även ta del av tidigare forskning om informations- och kommunikationsteknik bland äldre, hemtjänstpersonalens erfarenheter av att handleda seniorerna i användande av ny teknik samt av projektledningens lärdomar.

Ladda ner:


Sagt om rapporten:

”När du läser denna rapport så är min förhoppning att du får mer kunskap och nya insikter för att förbättra seniorers livssituation, genom att använda teknikprodukter och tjänster för att göra seniorers vardag enklare och tryggare.”

Kerstin Karlsson Chef för utvecklingsenheten Senior Göteborg i Göteborgs Stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2014-08-21 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund