GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Strategiskt arbete för regional utveckling och tillväxt

Västsverige ligger i framkant vad gäller EU-finansierat utvecklingsarbete. För åttonde året i rad erbjuder vi en utbildningssatsning inom EU-programmen för regional utveckling och tillväxt, den 18-19 maj.

Utbildningen omfattar två dagar i internatform. Dagarna har fokus på både strategiskt och operativt arbete, med tips och råd om hur man framgångsrikt lyckas med projekt; allt ifrån behovsinventering till implementering.

Med avstamp i EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi
Europa 2020 och regionala strategier kommer vi visa på möjligheterna inom nuvarande programperiod. Jämfört med tidigare programperiod ligger ett ökat fokus på implementering, uppföljning och resultat, vilket också kommer att ge avtryck i denna utbildning.

Datum: 19-20 maj 2016

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till tjänstemän. Du kan vara strateg, utvecklingsledare, personalansvarig, planera för att skriva en ansökan eller arbeta med EU-relaterade utvecklingsfrågor.


Senast uppdaterad: 2018-07-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund