GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Stort intresse från regering och departement för Validering Väst

En delegation från Regeringskansliet och Näringsdepartementet besökte Validering Väst i Göteborg i förra veckan. Och i början på sommaren var Finansdepartementet här.

Validering Väst

Den 7 oktober besökte Elin Landell, särskild utredare; Lisa Ahlström, ämnessakkunnig och Klemens Witte, ämnessakkunnig, alla Regeringskansliet samt departementsekreterare Carl-Johan Klint, Näringsdepartementet under en heldag Validering Väst i Göteborg.

Huvudsyftet med mötet var för delegationen att få input till den rapport kopplad till (Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)) som Elin Landell skriver på regeringens uppdrag.

Dagens huvudinnehåll:

- Validering Väst berättade om sin syn på validering, validering inom Västra Götaland inklusive en historik, vad Validering Väst är och vad som är uppdraget. Ingående diskussioner gällande hinder och möjligheter för validering i större omfattning i Sverige.

- Studie/yrkesvägledare från Kunskapsförbundet Väst berättade om hur validering inom vård och omsorg  går till hos dem. Hinder och möjligheter diskuterades ingående.

- Bräckegymnasiet i Göteborg berättade ingående om den Byggvalidering som genomförs hos dem. Deltog gjorde även handläggare från Arbetsförmedlingen som gav sin bild av Byggvalideringen i Göteborgsregionen. Hinder och möjligheter diskuterades ingående.

"Validering är en fråga som uppmärksammats under lång tid"

Den 10 juni besökte fyra representanter från Finansdepartementets ekonomiska avdelning Validering Väst. Mötet skedde på initiativ av Finansdepartementet och ägde rum vid Bräckegymnasiets byggvalidering vid Stora Holm på Hisingen.

"Validering är en fråga som uppmärksammats under lång tid. Den spänner över ett brett fält och tenderar att betyda olika saker i olika sammanhang. Syftet med besöket var att få en bättre förståelse för vad validering kan betyda i praktiken, inklusive förtjänster och utmaningar."

Med denna ansats från Finansdepartementet fanns det mycket att diskutera och föra fram under det dagslånga besöket. Representanter från Validering Väst och Västra Götalandsregionen presenterade den verksamhet som finns inom valideringsområdet i Västra Götaland. Fokus under dagen var att på olika sätt belysa hinder och möjligheter för validering och vad validering kan betyda för individens möjlighet till arbete och regionens behov av arbetskraft.

I Västra Götaland finns bl.a. behov av att identifiera personer med kompetens inom vård och omsorg och inom byggyrkena. Här är validering av stort värde som en effektiv metod för att synliggöra och erkänna individens kompetens. Inom byggsektorn sker ett tätt samarbete mellan valideringsutförare på Bräckegymnasiet, Byggindustrin och arbetsförmedlingen. Tillsammans beskrev de sin samverkan och hur validering går till på ett sätt som bidrar till att individer kommer i arbete.

Validering inom vård och omsorg är en omfattande verksamhet i regionen och valideringsutförare från Lernia berättade om verksamheten och vad den betyder för individen och för kommunernas kompetensförsörjning.

En spännande dag där många utmaningar och möjligheter för validering diskuterades av engagerade representater från Finansdepartementet och de olika verksamheterna i Västra Götaland.

Validering – att få papper på sin kompetens

Validering är en effektiv metod där individens kompetens utforskas, identifieras och värderas. Resultatet av en validering kan innebära att en individ får papper på sin kompetens i form av kompetensbevis/intyg. Att utforska och ta till vara individers kompetens ökar förutsättningarna för att anpassa studier, studietid, vägen till arbete eller yrkesväxling.

Senast uppdaterad: 2014-10-15 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund