GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Stort intresse för seminarium om Återhämtning den 20 januari

Drygt 200 personer deltog vid det seminarium om Återhämtning som GR tillsammans med Psykiatrisamordningen i Göteborg arrangerade den 20 januari på Folkets Hus i Göteborg.

Föreläsare var Alain Topor, forskare på Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, Susanna Agerius, projektledare, Lisa Lannerud, enhetschef och Mikael Håkansson, områdeschef, alla från Social Resursförvaltning i Malmö Stad samt Jouanita Törnström, kursledare RSMH.

Medverkade gjorde även Friskvårdsklubben Göteborg med information om sin verksamhet samt välbehövlig pausgymnastik.


Dokumentation från dagen

  1. Alain Topor: Vad hjälper? Återhämtning från psykisk funktionsnedsättning.PDF

  2. Jouanita Törnström: Återhämtningsinriktat förhållningssätt – med brukaren i centrumPDF

  3. Lisa Lannerud, Susanna Agerius och Mikael Håkansson: Kompetenssatsning Återhämtningsinriktat arbetssättPDF

  4. Malmö stad, Sociala Resursförvaltningen: Kompendium – Återhämtningsinriktat arbetssättPDF

 

Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2017-01-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund