GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Stöd till samverkan kring vården av de mest sjuka äldre

En utvärderingsrapport om projektet In- och utskrivningsklar patient - vårdkedjan för de mest sjuka äldre (INUT)

Syftet med INUT-projektet var ”att skapa en trygg, säker och jämlik vårdkedja där de mest sjuka äldre omhändertas vid rätt tid, på rätt vårdnivå och att de samlade resurserna används på ett för samhället effektivt sätt.” Målsättningen var att införa en gemensam modell för samverkan kring de mest sjuka äldre.

Den här rapporten är resultatet av en andra utvärderingsomgång som genomfördes våren 2013. Syftet har varit att beskriva hur projektet har arbetat för att nå sitt huvudsakliga mål, vilka hinder det mött på vägen, dess bidrag till ordinarie verksamhet, samt hur samverkansprocesserna kan fortsätta efter projekttiden.

Ladda nerPDF

Senast uppdaterad: 2016-01-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund